1) Најбројнији народ који живи у нашој земљи су 2) По чему се могу разликовати становници једног краја? ( бар 3 разлике) 3) Наброј права која имају сви становници Србије. ( наведи најмање 3 права) 4) Који народи све живе у нашој земљи? ( наведи најмање 5) 5) Шта је занимање? 6) Шта чини становништво једне земље? 7) Објасни значење појма народ. 8) Која три занимања можемо срести и у селу и у граду? 9) Чиме се најчешћебаве становници села? 10) Која занимања можемо срести само у граду? 11) Како се зове делатност која се бави превозом робе, путника и информација? 12) Наведи производне делатности. 13) Наведи непроизводне (услужне делатности) 14) Која од ових занимања људи су учествовала у стварању школске клупе:дрвосеча, продавц, столар, електричар, фарбар и бравар. 15) Шта је кретање? 16) Шта је путања? 17) Према облику путање, каква кретања могу бити? 18) Наведи 2 примера за периодично кретање. 19) Објасни кака настаје твоја глас? 20) Какву путању кретања има точак на ветрењачи и казаљке на сату? 21) Од чега све потичу звуци у природи? 22) Шта је Земљина тежа? 23) Чиме се бави индустрија? 24) Чиме се бави туризам= 25) Које послове имамо у културној делатности? 26) Зашто су саобраћај и трговина важни за повезивање села и града? 27) Зашто на земљу пре падне кестен него увели лист? 28) Да ли ће се лопта брже котрљати по равој подлози или по трави? 29) Која лопта ће брже котрљати по истој подлози : лопта мање или лопта веће масе? 30) Која занимања спадају у услужне делатности?

Кретање и Делатност

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?