ИТА́ЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТА́НИЯ, ГЕРМА́НИЯ, ЧЕ́ХИЯ, РОССИ́Я, УКРАИ́НА, БЕЛАРУ́СЬ, АМЕ́РИКА (США), ФРА́НЦИЯ,

Zkuste odhadnout jaká vlajka patří jaké zemi a přiraďte je.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?