1) P...S a) E b) U c) I 2) M...SO a) E b) O c) A 3) T...LE a) E b) U c) A 4) M...MI a) E b) U c) I 5) S...NO a) E b) I c) A 6) N...S a) A b) I c) O 7) M...L a) U b) O c) A 8) L...NO a) A b) O c) E 9) M...PA a) I b) A c) U 10) N...LA a) U b) A c) I

Čtení 1. B třída vytvoř slova

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?