1) Шта је кретање? a) Способност живих бића да мењају место у простору. b) Способност живих бића да реагују на физичке и хемијске утицаје из спољашње и унутрашње средине. 2) Због чега се жива бића крећу? (обележи све одговоре) a) лова b) размножавања c) раста d) одбране e) подраге за водом f) светлости 3) Шта је миграција? a) Миграција је њихов покрет условљен факторима спољашње средине. b) Миграције је масовно кретање које се понавња сваке године. c) Миграцију чине више голубова. 4) Ко све мигрира? (обележи све одговоре) a) ласте b) слонови c) врапци d) слепи мишеви e) медведи f) змије 5) Како се крећу амебе? Помоћу чега? a) лажних ручица b) бича c) лажних ножица 6) Да ли се биљке крећу? a) да b) не 7) Како се биљке крећу? a) покретљиво b) пасивно c) полако 8) Да ли су видљиви покрети биљака (као и код животиња)? a) да b) не 9) Чиме су њихови покрети условљени? a) факторима спољашње средине b) факторима унутрашње средине c) факторима спољашње и унутрашње средине 10) Корен расте у правцу a) према светлости. b) пупољака. c) силе земљине теже. 11) Зашто су сунцокрети посебни? a) Јер се окрећу ка југу. b) Јер расту у групама. c) Јер се окрећу ка Сунцу. 12) Која је важна разлика између кактуса и маслачка? a) Различито им је време цветања. b) Друге су боје. c) Другачији су им пупољци. 13) Које биљке реагују на додир? (обележи све одговоре) a) лала b) пркос c) ститдљива мимоза d) ноћурак e) биљка месождерка f) детелина

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?