1) Kdo nepatří mezi tři krále? a) Kašpar b) Bonifác c) Melichar 2) Jak se jmenovalo město, ve kterém se narodil Ježíšek? a) Jeruzalém b) Londýn c) Betlém 3) Co slavíme o Vánocích? a) narození Ježíše Krista b) vzkříšení Ježíše Krista c) ukřižování Ježíše Krista 4) Jak se jmenovala matka Ježíše? a) Terezie b) Maria c) Anna 5) Která z následujících písní nepatří mezi koledy? a) Veselé vánoční hody b) Chtíc aby spal c) To je zlaté posvícení 6) Co nepatří k Vánocům? a) b) c) d) e) 7) Kdo nosí dárky v Americe? a) b) c) d) e) 8) Kolik svíček má adventní věnec? a) 1 b) 2 c) 4 d) 3 9) Na čem přijeli do Betléma tři králové? a) na oslovi b) na velbloudovi c) na koni 10) Co přinesli Ježíškovi tři králové? a) zlato, diamanty, myrhu b) zlato, stříbro, kadidlo c) zlato, myrhu, kadidlo 11) Jaká rostlina je jedním ze symbolů Vánoc? a) b) c) 12) Která z nich je princezna Popelka z Česka? a) b) c) d) 13) Který z nich je princ z pohádky Tajemství staré bambitky? a) b) c) d) 14) Který z nich je Mrazík? a) b) c) d) 15) Která z nich je Nastěnka? a) b) c) d) 16) Doplň slovo: Nesem Vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny.... a) pozor dejte b) rozjímejte c) poslouchejte d) podívejte 17) Doplň slovo: Pásli ovce valaši, při betlémské ..... a) valaši b) kometě c) salaši d) jeskyni 18) Co znamená při tradičním házení botou, když bota špičkou míří ze dveří ven? a) dívka půjde studovat b) dívka bude mít štěstí c) dívka dostane nové boty d) dívka se vdá 19) Kdy se může začít večeřet na Štědrý den? a) když zapadne slunce b) přesně v 19, tedy v 7 hodin večer c) když vyjde první hvězda d) když začneme mít hlad 20) Jak se dostává Santa Klaus v Americe do domu? a) dveřmi b) oknem c) komínem 21) Proč se dává kapří šupina pod talíř? a) aby měla rodina štěstí b) aby byla rodina zdravá c) aby měla rodina dost peněz 22) Která ryba se v Česku jí na Štědrý den? a) b) c) d) e) 23) Který ze tří králů je Baltazar? a) b) c) 24) Kdo oznámil lidem Ježíškovo narození? a) tři králové b) anděl c) pastýři d) Maria

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?