1) Čím je řízeno chování ptáků? a) jejich instinkty b) postavením měsíce c) ničím se neřídí d) ročním obdobím 2) Jakým způsobem NEprobíhá tokání? a) zásnubní lety b) bubnování c) lovením partnera d) hlasovými projevy 3) Kdo staví hnízda? a) vždy pouze samci b) vždy pouze samice c) starší sourozenci d) někdy pouze ♂ nebo ♀, někdy oba rodiče 4) Jak hnízdí sovy? a) kradou cizí hnízda b) vejce snáší přímo na zem c) využívají dutin stromů d) staví hnízda z listí a větvek 5) Pro koho je typický hnízdní parazitizmus? a) kukačka obecná b) vrabec polní c) kos černý d) orel mořský 6) Krmivá mláďata jsou: a) samostatná b) opeřená c) ihned po vylíhnutí vidoucí d) holá a slepá 7) Nekrmivá mláďata mají: a) vrabec domácí b) kos černý c) kachna divoká d) vlaštovka obecná 8) Do jaké skupiny NEdělíme ptáky dle tažnosti? a) přelétaví ptáci b) usedlí ptáci c) stálí ptáci d) tažní ptáci 9) Mezi ptáky stálé řadíme: a) straka obecná b) havran polní c) čáp bílý d) sýkora koňadra 10) Do skupiny tažných ptáků NEřadíme: a) kukačka obecná b) vrabec polní c) husa divoká d) čáp bílý 11) Kolikrát ročně ptáci absolvují svoje tažné trasy? a) ani jednou b) 6x c) 4x d) 2x 12) Destruenti se živí: a) mršinami b) semeny rostlin c) nektarem z květů d) masem 13) Čím je zajímavý sup? a) ulétne nejdelší vzdálenost na jeden zátah b) dokáže pozřít i kosti c) má nejmohutnější zobák ze všech ptáků d) ke svému životu nepotřebuje vodu 14) Které dvě skuipny ptáků mají "opačný" styl lovu? a) dravci x vodní ptáci b) polní ptáci x sovy c) dravci x sovy d) vodní ptáci x polní ptáci 15) Špatným vlivem člověka na přírodu NENÍ: a) třídění odpadu b) monokultury (vysazování smrku) c) vysušování mokřadů d) rušení mezí

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?