1) Frère a) Mon b) Ma c) Mes d) Son e) Sa f) Ses 2) Sœur a) Mon b) Ma c) Mes d) Ton e) Ta f) Tes 3) Enfants a) Ton b) Ta c) Tes d) Mes e) Votre f) Leurs 4) Garçon a) Son b) Sa c) ses 5) Parents a) Mes b) Tes c) Leurs d) Leur e) Vos f) Notre 6) Cantine a) Mon b) Leur c) Ma d) Ta e) Votre f) Nos 7) Gymnase a) Mon b) Votre c) Nos d) Leur e) Sa f) Son 8) Piscine a) Sa b) Mon c) Ton d) Nos e) Vos f) Ta 9) Ordinateurs a) Leurs b) Ta c) Mon d) Ses e) Ma f) Vos  10) Amis a) Mes b) Tes c) Votre d) Nos e) Leur f) ses

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?