1) Přírodu rozdělujeme na: a) živou a neživou b) pouze živou c) pouze neživou d) živou a lidské výrobky e) lidské výrobky f) neživou a lidské výrobky 2) Živá příroda jsou: a) rostliny b) voda c) živočichové d) houby e) půda f) vzduch 3) Neživá příroda jsou: a) voda b) vzduch c) květina d) půda e) světlo a teplo f) horniny a nerosty 4) Zdrojem tepla a světla pro život na Zemi je: a) kyslík b) půda c) kamna d) Slunce e) Měsíc f) kabát

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?