i: Dalim_l, zam_lovaný, M_lena, dej m_ to, kom_ník, m_ska, m_lý dárek, M_kulov, m_lion, M_moň, y: Přem_sl, m_cí, nam_dlený, vým_sl, m_slivna, m_ se máme, nezam_kej, sm_čka, Nezam_slice, sm_čec, í: vzpom_nka, sm_r, sm_tko, km_n, zm_nka, zm_tala se, m_rná, Lum_r, kom_n, prom_tat, ý: um_t, m_dlo, um_várna, zm_lil se, m_tina, Kam_k, ochm_řený, medvídek m_val, m_tná brána, vym_tit nemoc,

M: Přiřaď slovo ke správnému i/y

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?