Románský sloh na našem území se rozšířil především v ____ století, zčásti i ve století následujícím. Jeho název vznikl podle Roma, tedy ____. V tomto slohu se stavěly hodně světské stavby, např. hrady* a městské domy*, nebo ____ stavby. Duchovní kázali v ____ *, malých kostelích kruhového půdorysu, zvaných ____ *, které měly jednu až čtyři ____ , nebo ve větších budovách zvaných ____ *. Mniši žili v uzavřených ____. Aby velké stavby řádně držely, byly vybaveny systémem ____ které byly valené nebo křížové. Nejčastěji se stavělo z ____. Stavby byly zvenčí ____. Mezi hlavní znaky tohoto slohu patří ____ oblouk, ____ okna, která jsou malá, vstup zvaný ____ a velmi ____ zdi (1-5 m). Psala se různá literární díla, ale nejvíce ____, pojednávající o dějinných událostech, a ____, pojednávající o životě, smrti a zázracích svatých. Pro románské malířství jsou typické ploché postavy bez ____, kdo je důležitý, je ____, malba neodpovídá realitě. Přesto jsou krásné a působivé, jako náš ____ románský rukopis*, který vznikl v souvislosti s korunovací krále Vratislava I. a byl uchováván na Vyšehradě.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?