____ ____ je plan prihoda i rashoda ____ koji se donosi za ____ godinu. Državni proračun u Republici Hrvatskoj donosi ____ ____. Proračunska godina se naziva i ____ ____. ____ politika je skup mjera i ____ kojima se postižu ____ državnog proračuna. Sredstvima iz ____ proračuna koriste se ____ i ____ korisnici. Rebalans ____ je izmjena odnosno ____ ili ____ proračunskih ____ u odnosu na ____ proračuna. ____ državnog proračuna su ____ za obvezna osiguranja. Proračunski ____ nastaje kad su proračunski prihodi veći od proračunskih rashoda u određenom ____ razdoblju. ____ proračun ____ kad su proračunski prihodi ____ proračunskim ____ u određenom proračunskom razdoblju. Proračunski ____ nastaje kad su proračunski prihodi ____ od proračunskih ____ u određenom fiskalnom ____.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?