Některé neživé přírodniny a suroviny označujeme jako ____. Látky rozpoznáváme podle jejich ____. Vlastnosti látek zkoumáme pomocí ____. K důležitým vlastnostem látek patří ____. Některé látky mění skupenství v závislosti na ____.

PRV 3. tř. Látky a skupenství

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?