M__ (všichni), M__T (si ruce), M__SLIT, M__LIT SE, HM__Z, M__Š, HLEM__ŽĎ, M__TIT, ZAM__KAT, SM__KAT, DM__CHAT, CHM__ŘÍ, NACHOM__TNOUT SE, LITOM__ŠL, M__Č, M__MINKO, M__LOVAT, M__STO, M__ŘIT, ZM__JE, ZM__ZET, STM__VAT, KM__N, MAM__NKA, KOM__NÍK.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?