1) Co je dnes za den? 2) Co je za měsíc? 3) Jaká máme roční období. 4) Vyjmenuj dny v týdnu. 5) pět znaků zimy 6) 3 listnaté stromy 7) 5 školních potřeb 8) Kdy máš narozeniny? 9) Řekni 5 názvů povolání. 10) 5 pohádkových postav 11) 3 názvy ptáků. 12) 5 lesních zvířat 13) 3 jehličnaté stromy 14) 2 jedlé a 1 jedovatá houba 15) 5 domácích zvířat 16) 3 zimní sporty 17) 3 podzimní plody 18) 5 ovocí 19) 5 zelenin 20) Jaké je teď roční období? 21) Jmenuj 12 měsíců v roce. 22) Název naší školy. 23) Jméno ředitele školy. 24) Jméno zástupce ředitele školy. 25) Jméno třídní učitelky. 26) 5 znaků podzimu 27) 3 zimní barvy 28) 5 podzimních barev 29) řekni svoji adresu 30) jméno tvé maminky, tvého tatínka a tvých sourozenců

PRVOUKA opakování 1. třída 1. pololetí

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?