He´s - On je, She´is - Ona je, Hippopotamus (hippo) - hroch, his - jeho, her - její, bye - ahoj, café - kavárna, now - nyní, Come on! - Pospěš! Dělej!, OK - dobře, River - řeka, calculater - kalkulačka, big - velký, small - malý, box - krabice, dog - pes, detective - detektiv, television - televize, song - píseň, happy - šťastný, Is it a/an...? - Je to...?, Yes, it is - Ano je, No, it isn´t - ne, není,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?