1) k__mono a) i b) í c) Y d) Ý 2) k__tica a) i b) í c) Y d) Ý 3) h__acint a) i b) í c) Y d) Ý 4) poh__b a) i b) í c) Y d) Ý 5) zach__tiť a) i b) í c) Y d) Ý 6) g__tara a) i b) í c) Y d) Ý 7) arch__v a) i b) í c) Y d) Ý 8) h__giena a) i b) í c) Y d) Ý 9) h__kať a) i b) í c) Y d) Ý 10) k__bicovať a) i b) í c) Y d) Ý 11) leg__ny a) i b) í c) Y d) Ý 12) jask__ňa a) i b) í c) Y d) Ý 13) kuch__ňa a) i b) í c) Y d) Ý 14) g__mnazista a) i b) í c) Y d) Ý 15) k__lometer a) i b) í c) Y d) Ý 16) arch__tekt a) i b) í c) Y d) Ý 17) ang__na a) i b) í c) Y d) Ý 18) ch__rurgia a) i b) í c) Y d) Ý 19) log__ka a) i b) í c) Y d) Ý 20) ch__žná a) i b) í c) Y d) Ý 21) Marg__ta a) i b) í c) Y d) Ý 22) ch__trák a) i b) í c) Y d) Ý 23) ch__bovať a) i b) í c) Y d) Ý 24) h__tparáda a) i b) í c) Y d) Ý 25) h__dina a) i b) í c) Y d) Ý 26) g__tovať a) i b) í c) Y d) Ý 27) ch__r a) i b) í c) Y d) Ý 28) g__čová a) i b) í c) Y d) Ý 29) k__slík a) i b) í c) Y d) Ý 30) ch__chúňať a) i b) í c) Y d) Ý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?