1) Sníh má skupenství a) kapalné b) plynné c) pevné 2) Rosa je skupenství a) kapalné b) pevné c) plynné 3) Jinovatka je skupenství a) kapalné b) pevné c) plynné 4) Vodní pára je skupenství a) plynné b) kapalné c) pevné 5) Při tání se mění skupenství a) pevné na plynné b) kapalné na pevné c) plynné na kapalné d) plynné na pevné e) pevné na kapalné 6) Při vypařování se mění skupenství a) kapalné na pevné b) kapalné na plynné c) plynné na kapalné d) plynné na pevné e) pevné na kapalné 7) Vodě v mořích a oceánech říkáme voda a) sladká b) pevninská c) slaná d) užitková e) minerální 8) Voda na povrchu kontinentů je... a) sladké chuti b) slané chuti c) hořké chuti d) bez chuti e) kyselé chuti f) minrérální chuti

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?