1) Quant dura el moviment de translació de la Terra? a) 24 hores b) 365 dies c) 28 dies 2) Quant dura el moviment de rotació de la Terra? a) 24 hores b) 24 dies c) 28 hores 3) Quina conseqüència té el moviment de translació? a) Les estacions de l'any. b) El dia i la nit. c) El fred i la calor. 4) Quina conseqüència té el moviment de rotació? a) Les estacions de l'any. b) El dia i la nit. c) El fred i la calor. 5) Al moviment de translació la Terra es mou... a) sobre ella nateixa. b) al voltant del Sol. c) No es mou. 6) Al moviment de rotació la Terra es mou... a) No es mou. b) al voltant del Sol. c) sobre ella nateixa.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?