use - používat, type - psát na klávesnici, speak - mluvit, he can - On umí....On může...., she can´t - Ona neumí ............. Ona nemůže, can you see - Vidíš? Vidíte?, box of crayons - krabička pastelek, you know what - Víš co?, I think - Já myslím., I know - Já vím.,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?