1) Vyber správný časový údaj: doba jednoho oběhu Země kolem Slunce a) 1 den b) 1 měsíc c) 1 rok 2) Vyber správný časový údaj: doba oběhu Měsíce kolem Země a) 1 den b) 1 měsíc c) 1 rok 3) Vyber správný časový údaj: doba otočení Země kolem své osy a) 1 den b) 1 měsíc c) 1 rok 4) Za počátek letopočtu byl stanoven: a) rok objevení prvního předchůdce člověka na Zemi b) rok objevení prvního živočicha na Zemi c) pravděpodobný rok narození Ježíše Krista 5) Rok 2022 patří do a) 20. století b) 21. století c) 22. století 6) Nejstarší období dějin se nazývá: a) dávnověk b) středověk c) pravěk 7) Co je na obrázku? a) šíp b) sekera c) pěstní klín 8) V našich zemích začíná středověk: a) objevením železa b) příchodem slovanských kmenů c) poznáním ohně 9) Pouze jedno pořadí podle doby vzniku je správné. Které? a) Sámova říše, Velká Morava, český stát b) český stát, Velká Morava, Sámova říše c) Sámova říše, český stát, Velká Morava 10) Bratři Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu, aby: a) získávali lidi pro křesťanskou víru b) vedli Slovany v boji proti Avarům c) usmířili rozhádané knížecí kmeny 11) Slovanské kmeny na území Čech v 10. století sjednotil, a český stát založil rod: a) Slavníkovců b) Boleslavovců c) Přemyslovců 12) Po své smrti byl prohlášen za svatého český kníže, který se jmenoval: a) Václav b) Bořivoj c) Boleslav

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?