1) Hot air balloons ______ (slow) than cars. 2) Trains are _______(comfortable) than coaches. 3) Travelling by plane is _______ (expensive) mean of transport. 4) The underground is _____ (fast) than trams. 5) Cars are _______(convenient) than motorbikes. 6) Travelling by foot is ______ (cheap) mean of trasport. 7) Motorbikes _____ (exciting) than bikes. 8) Travelling by train is ______ (enjoyable) mean of transport. 9) Travelling by bike is ______ (tiring). 10) Travelling by ship is ____ (boring)

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?