1) Jaký z panovníků nepatří mezi Lucemburky? a) Karel IV. b) Václav V. c) Zikmund d) Václav IV. 2) Kdy vymřel rod Přemyslovců? a) 1300 b) 1305 c) 1306 d) 1310 3) Jak dlouho Přemyslovci vládli? a) 100 let b) 200 let c) 300 let d) 400 let e) 500 let 4) Jak rod Přemyslovců vymřel?  a) po meči b) po přeslici 5) Jakou přemyslovskou princeznu provdali za Jana Lucemburského? a) Eliška Přemyslovna b) Anna Přemyslovna c) Eliška Rejčka 6) Kdo byl v den sňatku starší? a) Jan Lucemburský b) Eliška Přemyslovna 7) Za koho byla provdána Anna Přemyslovna? a) za Václava III. b) za Rudolfa Habsburského c) za Jindřicha Korutanského 8) Jak byl přezdíván Jan Lucemburský? a) král kaše b) král cizinec c) otec vlasti 9) V jaké bitvě zemřel Jan Lucemburský? a) u Wogastisburgu b) na Moravském poli c) u Kresčaku 10) Jak se před biřmováním jmenoval Karel IV.? a) Oldřich b) Boleslav c) Jaromír d) Václav e) Karel 11) Kde byl budoucí císař Karel IV. vzděláván? a) v Lucembursku b) ve Francii c) v Anglii 12) Kolik jazyků Karel IV. ovládal? a) 5 b) 4 c) 3 13) Odkud pocházel první arcibiskup pražský? a) z Polska b) z Poděbrad c) z Pardubic 14) Karel IV. se v mládí vážně zranil. Při jaké příležitosti? a) zranil se v bitvě b) zranil se na turnaji c) nehoda na lovu 15) Jakou tradiční barvu mají safíry? a) zelenou b) rudou c) modrou d) průsvitnou 16) Kde byl Karel IV. korunován císařem Svaté říše římské? a) v Praze b) v Cáchách c) v Římě d) v Paříži 17) Jak se jmenovala Karlova TŘETÍ manželka? a) Anna Svídnická b) Alžběta Pomořanská c) Blanka z Valois d) Anna Falcká 18) Co je to VITA CAROLI? a) zákoník b) životopis c) nově založená městská část 19) V jakém uměleckém slohu byla přestavěna katedrála sv. Víta? a) románský sloh b) gotický sloh 20) Co jsou to RELIKVIE? a) ostatky králů b) korunovační klenoty c) ostatky svatých 21) Kdo byli MILCI? a) přátelé Karla IV. b) přátelé Václava IV. 22) Jak zemřel Jan Nepomucký? a) byl umučen b) byl upálen c) byl utopen

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?