Where do you live?, What is your address?, How does your flat / house look like?, Where is your house located?, How many floors are there?, How many rooms do you have?, How does your room look like?, Where is your favourite place?, How do you help at home?, Where do you want to live in the future?, Describe the house of your dreams., Do you prefer living in the town or in the village? Why?.
podle

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?