1) 1. osoba, číslo množné, čas minulý, způsob oznamovací a) pracují b) pracujete c) pracovali jste d) pracovali jsme 2) 2. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací a) kreslíš b) kresli c) kreslil jsi d) kreslete 3) 3. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací přítomný a) jezdil by b) jezdili bychom c) jezdili by d) jezdí 4) 1. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací minulý a) psal jsem b) psal bych c) píšu d) byl bych psal 5) 2. osoba, číslo množné, způsob oznamovací, čas budoucí a) budete trpět b) trpíte c) trpěli jste d) budeme trpět 6) 1. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací a) pracujme b) pracujeme c) pracují d) pracovali bychom 7) 2. osoba, číslo jednotné, způsob podmiňovací přítomný a) četl by b) četl bys c) četli bychom d) čteš 8) 2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací a) cvičili byste b) cvičíte c) cvičte d) cvičili bychom 9) 3. osoba, číslo jednotné, způsob oznamovací, čas přítomný a) plaveme b) plaveš c) plave d) plaval

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?