práce s pevnou pracovní dobou - nine-to-five job, pružná pracovní doba - flexitime, použít píchačky - clock on and clock off, noční směna - night shift, práce z domova - teleworking/telecommuting/home office, dojíždět - commute, pracovní doba - working hours, náročný - demanding, únavný - tiring, nudný/jednotvárný - dull, opakující se - repetitive, řešit problémy - solve problems, týmová práce - team work, jednat se zákazníky - deal with customers, lidský kontakt - human contact,

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?