1) Cestující odešli s těžkými zavazadl__. a) y b) i c) í d) ý 2) Na neb__ se objevilo slunce. a) y b) i c) í d) ý 3) Lodě pluly po Lab__. a) y b) ý c) i d) í 4) K pol__m přijížděly kombajny. a) i b) y c) í d) ý 5) V křov__ se krčí malý zajíček. a) i b) í c) y d) ý 6) Máme staré hodiny s kyvadl__. a) i b) í c) y d) ý 7) Umýváme se voňavými mýdl__. a) i b) í c) y d) ý 8) Kráva se pásla s telat__ a) i b) í c) y d) ý 9) Se strašidl__ nemám zkušenost. a) i b) í c) y d) ý 10) Cvičíme často se švihadl__. a) i b) y c) ý d) í 11) Mám nové šaty z hedváb__. a) i b) í c) y d) ý 12) S českými divadl__ se vydáme do světa. a) i b) í c) y d) ý 13) Zavládlo bujné vesel__. a) i b) í c) y d) ý 14) Nejkrásnějším ročním obdob__m je jaro. a) i b) í c) y d) ý 15) Máme pevné zdrav__. a) i b) í c) y d) ý 16) Vyrobil vůz s velkými kol__. a) i b) í c) y d) ý 17) Chobotnice se chytá chapadl__. a) i b) í c) y d) ý 18) Čáp se prochází v zeleném rákos__. a) i b) í c) y d) ý 19) Nad pol__ se vznášeli skřivani. a) i b) í c) y d) ý 20) V okol__ školy roste hodně stromů. a) i b) í c) y d) ý 21) Lehátka byla pokryta prostěradl__. a) i b) í c) y d) ý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?