1) Bic ---kel a) i b) y c) í d) ý 2) C ---klista a) i b) y c) í d) ý 3) Š ---mon a) i b) y c) í d) ý 4) C ----ril a) y b) i c) í d) ý 5) mač --- čka a) í b) y c) i d) ý 6) š ---- pka a) í b) y c) i d) ý 7) č ---- žma a) y b) i c) í d) ý 8) dž ----p a) i b) y c) í d) ý 9) č --- nka a) y b) i c) ý d) í 10) c--- rkus a) y b) i c) ý d) í 11) enc ----klopédia a) y b) i c) ý d) í 12) c--- linder a) y b) i c) í d) ý 13) cudz --- nka a) y b) i c) ý d) í 14) nož --- k a) í b) y c) i d) ý 15) väčš --- a) i b) í c) y d) ý 16) č---- slo a) í b) y c) i d) ý 17) čaj ---- k a) í b) y c) i d) ý 18) š--- mpanz a) i b) y c) í d) ý 19) lovc ---- a) i b) y c) í d) ý 20) páč ---- a) y b) i c) ý d) í 21) zoš --- t a) i b) y c) í d) ý 22) spoj --- ť a) i b) y c) í d) ý 23) c---- linder a) y b) i c) í d) ý 24) c---- fra a) i b) y c) í d) ý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?