1) Što je politika? a) Vlast u državi, b) Čuvanje ljudskog dostojanstva. c) Umijeće upravljanja državnim poslovima. d) Vrste napisa političkod sadržaja. 2) Lokalnu, državnu i međunarodnu politiku svrstavamo u a) opću politiku b) posebnu politiku 3) Zdravstvena, gospodarska, obrazovna politika dio je a) opće politike b) posebne politike 4) Politički govor način je a) političkog djelovanja. b) političkog poretka. c) Vladanja u određenom državi. d) političke kulture. 5) Izlazak na izbore je a) politička komunikacija b) fizička politička akcija c) politički govor d) apstinencija izbora 6) Tradicionalna vlast temelji se na a) zakonima b) tradiciji c) Ustavu d) dobrom upravljanju 7) Tradicionalna, karizmatska i racionalna su a) tipovi vlasti b) tipovi političkih poredaka 8) Cenzura je a) sprečavanje objavljivanja nepoželjnih sadržaja b) fizička politička akcija c) članak političko sadržaja d) politički govor 9) Autoritet je razina poštovanja ili časti povezana s društvenim položajem. a) TOČNO b) NETOČNO 10) Moć je mogućnost pojedinca da utejće na druge radi ostvarivanja i zadržavanja vlasti. a) TOČNO b) NETOČNO

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?