lose your keys - ztratit svoje klíče, eat too much - jíst příliš mnoho, be late for class - přijít pozdě do hodiny, wash your hair - umýt si vlasy, do homework - dělat úkoly, get up early - vstávat brzy, go to the doctor - jít k doktoru, drive fast - řídit rychle, use your phone - používat svůj mobilní telefon, study hard - pilně studovat, hurry - pospíchat, do the shopping - nakupovat, exercise every day - cvičit každý den, clean the house - uklízet dům, sleep in class - spát v hodině, stop smoking - přestat kouřit, go to the dentist - jít k zubaři, have a shower - sprchovat se, be nice to people - být milí k lidem, pay your bills - platit účty, eat healthily - jíst zdravě, go on a diet - začít s dietou, get a haircut - nechat se ostříhat, get angry - rozzlobit se, talk loudly - mluvit nahlas, be careful - být opatrný, go to bed early - jít brzy do postele,

Výsledková tabule/Žebříček

Flash karty je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?