auf - na (vertikální ploše), an - na (horizonální ploše), in - v, neben - vedle, zwischen - mezi, vor - před, hinter - za, über - nad, unter - pod,

"Vekslácké předložky" (předložky se 3. a 4. pádem)

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?