přídavná jména: hubatý, líbivé, neutuchající, gotické, Alenčin, zájmena: žádný, naše, její, takový, nějaký, číslovky: trojnásobný, sedm, patnáctý, šestery, několik, slovesa: bil, padala, ustlalo, dovršit, patří, příslovce: doma, dnes, příznačně, velmi, výhradně, předložky: pod, za, k, nade, u, spojky: ale, protože, nebo, a, jako, částice: ať, kéž, nechť, ano, ne,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?