Ahoj, jak se máš? - Hello, how are you?, Mám se dobře, díky, a ty? - I am fine, thank you, and you?, Jak se jmenuješ? - What´s your name?, Jmenuju se.... - My name is ...., Jak se jmenuje (on/ona)? - What is his/her name?, Jmenuje se.... - His/her name is..., Kolik je ti let? - How old are you?, Je mi 10. - I am ten., Kolik je mu/jí let? - How old is he/she?, Je mu/jí 10 let. - He/She is ten., Odkud jsi? - Where are you from?, Jsem z ČR. - I am from the Czech Rep., Odkud je (on, ona)? - Where is he/she from?, On/Ona je z ČR. - He/She is from the Czech Rep., Jaká je tvoje oblíbená barva? - What´s your favourite colour?, Moje oblíbená barva je... - My favourite colour is...., Jaká je jeho/její oblíbená barva? - What is his/her favourite colour., Jeho/její oblíbená barva je... - His/Her favourite colour is..., Máš hlad? Ne, nemám. - Are you hungry? No, I am not., Je unavený? Ano, je. - Is he tired? Yes, he is., Je vystrašená? Ne, není. - Is she scared? No, she isn´t., Je jeho sestra smutná? Ano, je. - Is his sister sad? Yes, she is., Je tvůj bratr šťastný? Ne, není. - Is your brother happy? No, he isn´t., Čí je to pouzdro? - Whose pencil case is it?, To je Petrovo pouzdro. - It is Peter´s pencil case., Kolik máš bratrů/sester? - How many brothers/sisters have you got?, Já nemám bratra/sestru. - I haven´t got a brother., Má tvoje sestra modré oči? Ne, nemá. - Has your sister got blue eyes? No, she hasn´t., Máš dlouhý černý kabát? Ano, mám. - Have you got a long black coat? Yes, I have., Můj bratr nemá nové auto. - My brother hasn´t got a new car., Co máš rád k snídani? - What do you like for breakfast?, Mám rád párky k večeři. - I like sausages for dinner., Co má ráda tvoje máma k obědu? - What does your mum like for lunch?, Můj táta nemá rád vajíčka k večeři. - My dad doesn´t like eggs for dinner., Nemám rád jogurt. - I don´t like yoghurt., On/ona nemá rád banány. - He/She doesn´t like bananas., Má Pavel rád zeleninu? Ne, nemá. - Does Paul like vegetables? No, he doesn´t., Máš rád brambory a vepřové maso? Ano, mám. - Do you like potatoes and pork? Yes, I do., Umí tvoje sestra hrát na housle? Ne, neumí. - Can your sister play the violin? No, she can´t., Umíš plavat? Ano, umím. - Can you swim? Yes, I can., Uběhne její bratr 5 km? Ne, neuběhne. - Can her brother run five km? No, he can´t., V obýváku je velká televize. - There is a big TV in the living room., Jsou v ložnici dvě postele? Ano, jsou. - Are there two beds in the bedroom? Yes, there are., Je v jídelně 6 židlí? Ne, není. - Are there six chairs in the dining room? No, there aren´t., Ve tvé kuchyni není sporák. - There is not a cooker in your kitchen., Nahoře nejsou dvě koupelny. - There are not two bathrooms upstairs., Co se s tebou dnes děje? - What´s the matter with you today?, Bolí mě v krku. - I have got a sore throat., Bolí jeho sestru břicho? Ne, nebolí. - Has his sister got a stomach ache? No, she hasn´t., Mého bratra nebolí hlava. - My brother hasn´t got a headache.,

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?