1) Službeni jezik u Republici Hrvatskoj, rabi se u školama, javnim ustanovama i medijima. a) materinski jezik b) dvojezičnost c) Hrvatski standardni jezik d) nacionalne manjine 2) Usvaja se bez svjesnoga učenja, najčešće od roditelja. a) zavičajni govor b) materinski jezik c) Hrvatski standardni jezik d) nacionalne manjine 3) Njime se govori u svakodnevnoj komunikaciji, s prijateljima, obitelji ili poznanicima. a) dvojezičnost b) razgovorni jezik c) jezik nacionalnih manjina d) mjesni govor 4) Govori se u zavičaju u kojem živiš. a) mjesni govor b) službeni jezik u RH c) hrvatska narječja d) zavičajni govor 5) Govori se u mjestu u kojem živiš. a) materinski jezik b) mjesni govor c) službeno pismo u RH d) Hrvatski standardni jezik 6) Česi, Slovaci, Mađari, Srbi, Talijani, Romi, Židovi su a) nacionalne manjine b) gramatika, pravopis i rječnik c) susjedi d) Hrvati 7) Istodobna uporaba dvaju jezika naziva se a) službeno pismo u RH b) gramatika, pravopis i rječnik c) mjesni govor d) dvojezičnost 8) Štokavsko, kajkavsko i čakavsko su a) razgovorni jezik b) službeni jezik u RH c) jezik nacionalne manjine d) hrvatska narječja 9) Latinica je a) dvojezičnost b) službeno pismo u RH c) hrvatsko narječje d) mjesni govor 10) Hrvatski jezik je a) mjesni govor b) službeno pismo u RH c) službeni jezik u RH d) razgovorni jezik 11) Donose pravila kojima je propisan Hrvatski standardni jezik. a) jezik nacionalnih manjina b) gramatika i rječnik c) gramatika, pravopis i rječnik d) dvojezičnost

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?