1) Промена положаја тела у односу на неко друго тело назива се a) Померање b) Промена c) Кретање d) Приближавање 2) Ово кретање је a) праволинијско b) кружно 3) Стварна или замишљена линија по којој се тело креће је a) Путања тела b) Крива линија c) Ауто - пут 4) Овај брод креће се a) праволинијски b) кружно c) криволинијски 5) Овај авион креће се a) криволинијски b) праволинијски c) кружно 6) Аутомобил се брже креће по шљунку него по асфалту. a) Тачно b) Нетачно 7) Дечак који трчи по стази брже ће стићи до циља од дечака који трчи кроз воду. a) Тачно b) Нетачно 8) Ветрењача се креће a) Праволинијски b) Криволинијски c) Криволинијски -кружно 9) Путања по којој се тело креће може бити a) Замишљена и стварна b) Замишљена и незамишљена c) Стварна и лажна

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?