po celém světě - throughout the world, ohrožené druhy - endagered species, mýtická stvoření - mythical creatures, zvedající se nad - rising above, chráněno zákonem EU - protected under EU law, zbývající/zůstavající - remaining, místo výskytu - habitat, odkazovat na - refer to, tvrdí - claims, došel k závěru - concluded, na výstavce - on display, vyvolat strach - strike fear, porušit zákon - break law, vzpoura - rebellion, popravit - execute, kvůli - due to, krutost - cruelty, vláda - rule, potlačit - suppress, odpykávat si trest - serve one´s sentence, cela - cell, kostelní lavice - pew, navzdory - despite, hladomor - famine, umřít na..... - die of....., vitráž - stained glass, mučedník - martyr, dobytí - conquest, vnitřnosti - insides, jeptiška - nun,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?