roční období - die Jahreszeit, jaro - der Frühling, léto - der Sommer, podzim - der Herbst, zima - der Winter, Was machst du im Frühling? - Im Frühling spiele ich Gitarre., Was machst du im Sommer? - Im Sommer schwimme ich., Was machst du im Herbst? - Im Herbst tanze ich., Was machst du im Winter? - Im Winter singe ich.,

Nj 4 - Was machst du im ... ? (23-3-22)

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?