1) kru_ a) h b) ch 2) fotogra_ a) v b) f 3) čá_ a) b b) p 4) diva_lo a) d b) t 5) ta_ka a) š b) ž 6) pro_ba a) z b) s 7) zátě_ a) ž b) š 8) bu_te hodní a) ť b) ď 9) dostal chři_ku a) p b) b 10) košík hří_ků a) p b) b 11) kuká_ko a) d b) t 12) sto_ slámy a) ch b) h 13) déš_ a) ť b) ď 14) stra_ a) ch b) h 15) řetě_ a) s b) z 16) jednohu_ka a) p b) b 17) skořá_ka a) p b) b 18) rozho_čí a) d b) t 19) dopi_ a) z b) s 20) úsmě_ a) f b) v

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?