napsat - aufschreiben, vyhledat - nachschauen, odpovědět - antworten, počítat - rechnen, dávát pozor - aufpassen, poslouchat - zuhören, opakovat - wiederholen, číst - lesen, mluvit - sprechen, pomáhat - helfen, Napiš! - Schreib auf!, Vyhledej! - Schau nach!, Odpověz! - Antworte!, Počítej! - Rechne!, Dávej pozor! - Pass auf!, Poslouchej! - Hör zu!, Opakuj! - Wiederhole!, Čti! - Lies!, Mluv! - Sprich!, Pomoz! - Hilf!, Napište (děti)! - Schreibt auf!, Vyhledejte (děti)! - Schaut nach!, Odpovězte (děti)! - Antwortet!, Počítejte (děti)! - Rechnet!, Dávejte pozor (děti)! - Passt auf!, Poslouchejte (děti)! - Hört zu!, Opakujte (děti)! - Wiederholt!, Čtěte (děti)! - Lest!, Mluvte (děti)! - Sprecht!, Pomozte (děti)! - Helft!, Napište (p. Müllere)! - Schreiben Sie auf!, Vyhledejte (p. Müllere)! - Schauen Sie nach!, Odpovězte (p. Müllere)! - Antworten Sie!, Počítejte (p. Müllere)! - Rechnen Sie!, Dávejte pozor (p. Müllere)! - Passen Sie auf!, Poslouchejte (p. Müllere)! - Hören Sie zu!, Opakujte (p. Müllere)! - Wiederholen Sie!, Čtěte (p. Müllere)! - Lesen Sie!, Mluvte (p. Müllere)! - Sprechen Sie!, Pomozte (p. Müllere)! - Helfen Sie !,

N 7 - rozkazy (v různých osobách) - 6/4/22

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?