B: kamarád Jaku_, dřevěný sru_, zvířecí le_ka, zelená ža_ka, P: banánová slu_ka, veselý vti_, dětský chru_, oblíbená sí_ka, V: mamutí lo_, dřevěná věte_, hezká dí_ka, zahradní kone_, F: hou_ dětí, matematický gra_, gol_ je sport, dětský fotogra_, Z: ú_ká silnice, ní_ký strop, zimní mrá_, hrá_ rybníka, S: hlá_ky a písmena, tajný dopi_, karnevalová ma_ka, plná mi_ka, CH: zelený hrá_, čerstvý vzdu_, valašský oře_, hro_ v ZOO, H: le_ký úkol, prá_ u domu, bílý sní_, výbě_ pro zvířata,

Souhrn - párové souhlásky, 2. třída

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?