1) ža_ka a) p b) b 2) klu_ko a) p b) b 3) skořá_ka a) p b) b 4) kočičí tla_ka a) p b) b 5) hři_ a) p b) b 6) jestřá_ a) p b) b 7) pirátský korá_ a) p b) b 8) mléčný zu_ a) p b) b 9) čertsvý chlé- a) p b) b 10) hodně chy_ a) p b) b 11) bramborová slu_ka a) p b) b 12) lahodné jednohu_ky a) p b) b 13) hluboký příko_ a) p b) b 14) holu_ a) p b) b 15) perníková chalou_ka a) p b) b 16) dřevěná kolé_ka a) p b) b 17) le_ka a) b b) p 18) jedu z ko_ce a) p b) b 19) sli_ mi to a) p b) b 20) zi_ a) p b) b 21) čá_ a) p b) b 22) zlatá ry_ka a) p b) b 23) polární so_ a) p b) b 24) ka_ka deště a) p b) b

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?