1) um_té nádobí a) ý b) í c) i d) y 2) vym_šlený příběh a) í b) ý c) i d) y 3) pomalý hlem_žď a) ý b) y c) í d) i 4) m_ jsme to věděli a) ý b) y c) í d) i 5) veliký om_l a) y b) i c) ý d) í 6) dotěrný hm_z a) i b) y c) í d) ý 7) chtěla bych m_t štěně a) í b) ý c) i d) y 8) neom_lný člověk a) ý b) í c) y d) i 9) m_ší ocásek a) y b) i c) ý d) í 10) m_lá maminka a) ý b) í c) y d) i 11) fotbalový m_č a) i b) y c) í d) ý 12) zam_kat dům a) í b) ý c) i d) y 13) lesní m_tina a) ý b) í c) y d) i 14) sm_čka na provaze a) ý b) í c) y d) i 15) město Litom_šl a) i b) y c) í d) ý 16) chm_ří pampelišek a) i b) y c) í d) ý 17) Vysoké M_to a) ý b) í c) y d) i 18) ježek je hm_zožravec a) y b) i c) ý d) í 19) nam_dlené ruce a) i b) y c) í d) ý 20) veselá mam_nka a) í b) ý c) i d) y 21) m_t hlad a) ý b) í c) y d) i 22) prom_slet si příklad a) i b) y c) í d) ý 23) kouřící kom_n a) í b) ý c) i d) y 24) m_ska s ovocem a) ý b) í c) y d) i 25) král M_roslav a) y b) i c) ý d) í 26) Křem_lek a Vochomůrka a) i b) y c) í d) ý 27) spolužák Přem_sl a) y b) i c) ý d) í 28) m_čka na nádobí a) í b) ý c) i d) y 29) čas rychle m_jí a) i b) y c) í d) ý 30) Auto dostalo sm_k. a) y b) i c) ý d) í 31) m_chat kaši vařečkou a) y b) i c) ý d) í 32) medvídek m_val a) y b) i c) ý d) í 33) housle a sm_čec a) ý b) í c) y d) i 34) slunéčko sedm_tečné a) í b) ý c) i d) y 35) zm_je obecná a) i b) y c) í d) ý 36) zm_lil se v počítání a) y b) i c) ý d) í 37) horský průsm_k a) y b) i c) ý d) í 38) nam_šlená princezna a) í b) ý c) i d) y 39) nachom_tl se u nehody a) i b) y c) í d) ý 40) m_tné za vjezd do města a) ý b) í c) y d) i 41) m_lý dědeček a) í b) ý c) i d) y 42) kovář rozdm_chal oheň a) i b) y c) í d) ý 43) vysm_čit pavučiny a) ý b) í c) y d) i 44) neodm_kej cizím lidem a) í b) ý c) i d) y 45) m_rná povaha a) í b) ý c) i d) y 46) m_slivec nosí pušku a) y b) i c) ý d) í 47) sm_čit znamená uklízet a) í b) ý c) i d) y 48) hm_zí larvy a) i b) y c) í d) ý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?