1) Кретање је a) седење b) промена положаја тела у односу на друго тело c) гледање 2) Стварна или замишљена линија по којој се тело креће назива се a) путања b) смер c) стаза 3) Кретање може бити: a) праволинијско и криволинијско b) право и криво c) равнолинијско i криволинијско 4) Птице и инсекти се крећу тако што: a) пливају b) трче c) лете 5) Путања на датој слици је: a) криволинијска b) праволинијска c) кружна 6) Како се зове сила која утиче на тела и привлачи их ка тлу: a) Земљина тежа b) Земљина равнотежа c) Земљина привлачност 7) Шта утиче на брзину падања тела? a) тежина b) облик 8) Када нам падне оловка, на њу утиче сила Земљине теже? a) Да b) Не 9) Када нам падне оловка, на њу утиче сила Земљине теже? a) Да b) Не 10) Кретање лишћа на ветру је праволинијско. a) Да b) Не 11) Падобранци користе падобран да би убрзали пад. a) Да b) Не 12) Низбрдо се камен котрља брже од лопте. a) Да b) Не 13) Аутић се брже креће по паркету него тепиху. a) Да b) Не 14) Брзина кретања тела не зависи од његовог облика. a) Да b) Не 15) Возови се могу кретати само праволинијски. a) Да b) Не

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?