nový, -á, -é - neu, jinak - anders, rodiče - die Eltern ( Pl.), tráva - das Gras, škoda - schade, odevzdat - ablgeben, du gibst ab, srovnat, porovnat - vergleichen, koupit, kupovat - kaufen, skříň - der Schrank, koberec - der Teppich, věc - die Sache, snad - vielleicht, z toho - davon, používat - benutzen, budit - wecken, poslat, posílat - schicken, měřit - messen, du misst, dokonce - sogar, jazyk, řeč - die Sprache, jednoduše, prostě - einfach, položit - legen, chtít - wollen, ich will, předmět ve škole - das Schulfach, die Schulfächer, od - do - von - bis, dějepis - Geschichte, na parkovišti - auf dem Parkplatz, do ztrát a nálezů - in das (ins) Fundbüro, ve ztrátách a nálezech - in dem (im) Fundbüro, na rozvrhu hodin - auf dem Stundenplan, která strana - welche Seite, Podívej se do knihy! - Schau im Buch nach!,

N 7 - slovíčka L. 1 - část I. - 20/4/22

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?