občanská nauka - Sozialkunde, tak - so, teď, nyní - nun, krátký - kurz, je, existuje, nachází se - es gibt + 4.pád, slovíčko - die (das) Vokabel, dávat pozor - auf/passen, podívat se, vyhledat - nach/schauen, slovník - das Wörterbuch, číst nahlas, předčítat - vor/lesen, otevřít - auf/machen, zavřít - zu/machen, napsat - auf/schreiben, opsat, opisovat - ab/schreiben, unavený - müde, známka ve škole, nota - die Note, různý, -á, -é - verschieden, zkoušet - prüfen, myslet - denken, pravidlo - die Regel, stejný, stejné - gleich, prohovořit, domluvit se - besprechen, du besprichst, před prázdninami - vor den Ferien, Neexistují? - Gibt es sie nicht?, v minulém tisíciletí - im vorigen Jahrtausend, Poslouchej kazetu! - Hör die Kassette!, Co se ti líbí? - Was findest du gut?,

N 7 - slovíčka L. 1 - část II. - 20/4/22

Výsledková tabule/Žebříček

Otáčet dlaždice je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?