1) Viděli ____ v televizi.  a) mně b) mě 2) Můžeš ____ zítra navštívit. a) mně b) mě 3) Mluvili o _____ často. a) mně b) mě 4) Půjčíš ____ svou knihu? a) mi b) mě 5) Vůbec ____ tam neviděla.  a) mně b) mě 6) Pořádně si ____ prohlédni. a) mně b) mě 7) Babička ____ vyzvedla na nádraží.  a) mně b) mne 8) Na ____ se vždy můžeš spolehnout.  a) mně b) mne 9) Nervozita jde na ____ vždycky vidět. a) mně b) mě 10) ____ můžeš naprosto věřit. a) mně b) mne 11) Bez vstupenky ____ tam nepustili.  a) mně b) mě 12) Poradíš ____, co si mám vybrat? a) mně b) mne 13) Naštěstí ____ venku brzy našli.  a) mně b) mne 14) Posloucháš ____? a) mně b) mě 15) Vím, že ti na ____ záleží. a) mně b) mě

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?