1) hro_ a) ch b) h 2) pěstuje salá_ a) t b) d 3) prodává me_ a) t b) d 4) táta Jose_ a) f b) v 5) upekla chlé_ a) p b) b 6) uklízí cho_bu a) t b) d 7) Tere_ka a) z b) s 8) hromá_ka hraček a) t b) d 9) dám si ří_ky a) s b) z 10) napadl sní_ a) h b) ch 11) vybuchla so_ka a) p b) b 12) brouk má kro_ky a) f b) v 13) u domu máme plo_ a) t b) d 14) Chy_ toho motýla! a) ť b) ď 15) sladká hru_ka a) š b) ž 16) nalakované ne_ty a) h b) ch 17) pan Tří_ka a) s b) z 18) ro_ stolu a) h b) ch 19) Honzovy bu_ty a) h b) ch 20) exotický plo_ a) t b) d 21) pyšný pá_ a) v b) f 22) vlašto_ka obecná a) v b) f 23) jedlé hří_ky a) b b) p 24) středověký hra_ a) t b) d 25) výletní lo_ a) ť b) ď

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?