Ich schwimme gern :-), wir fotografieren gern :-), Ich mache Hausaufgaben nicht gern :-(, Du malst gern :-), wir zelten gern :-), wir spielen gern Computer :-), wir sehen gern Filme :-), Ich spiele gern Basketball :-), ich lese gern :-).

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?