S_rotci svačil_ s_rečky., Astronaut _trávil _ěsíc na _ěsíci., Můj dědeček byl _ernoch a babička tancovala na _arlově _ostě. , Dědeček v_sel mrkev a pak v_sel mrtev na stromě. , Před ro__lobeným tatínkem nás ochránila dřevě__á ohrada., Mezi _lovanské národy patří také _ulhaři., Chlapec m_l pom__nkově modré oči a byl nesměl_., V zimě pojedeme do _izerských _or a v létě do _pišské _ové _si., _prostý vrah byl _proštěn obvinění. , Šl_ jsme _licí _ _orkách až do _lice _od _odojemem., S_rov_ v_tr ov_val s_rotka, který svačil s_reček., V restauraci nám dal_ na stůl vi__ý lístek, rostli__ý olej a jele__í kýtu., Zlos_n se přepl_žil přes v_sutý most., Úplné zatm__ní _lunce potvrdilo mou dom__nku. , Ob_ti domácího násil_ dostal_ zadarmo ob_d. , Diktáty mi _těžují život. , Dědeček _pravoval králíkárnu a babička mi _trhala všechny plakáty., P_vecký _bor za_píval pod dráty v_sokého nap_tí. , Přijelo k nám několik _orů, a proto jsme je dovedl_ na _ražský _rad, aby se mohl_ pokochat v_hledem na _alostranské střechy., V restauraci se mnou seděl_ _ěd _ševěd, _louhý, _iroký a __strozraký a _ačer _onald..

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?