1) le_ a) v b) f 2) ko_ a) s b) z 3) hro_ a) h b) ch 4) pá_ a) v b) f 5) holu_ a) p b) b 6) ha_ a) t b) d 7) vlašto_ka a) v b) f 8) stono_ka a) š b) ž 9) medvě_ a) d b) t 10) ža_ka a) p b) b 11) labu_ a) ť b) ď 12) ry_ka a) p b) b 13) mu_ka a) š b) ž 14) stádo kra_ a) v b) f 15) pstru_ a) h b) ch 16) mro_ a) š b) ž 17) hmy_ a) s b) z 18) velblou_ a) t b) d 19) hlemýž_ a) ť b) ď 20) vra_ci a) p b) b 21) jestřá_ a) p b) b 22) užo_ka a) v b) f 23) hloda_ci a) v b) f

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?