1) Какво је кретање возила на слици? a) праволинијско кретање b) криволинијско кретање c) кружно кретање d) периодично кретање 2) Какво је кретање приказано на овој слици? a) праволинијско кретање b) криволинијско кретање c) кружно кретање d) периодично кретање 3) Замислите да сте на броду који је отпловио од обале. Да ли се путници у авиону који лети изнад брода крећу у односу на вас? a) Да b) Не 4) Како се тела облика лопте крећу по косој подлози? a) котрљају се b) клизе 5) Зашто космонаут лебди у ракети? a) Због тога што на њега не делује Земљина тежа. b) Због тога што није везао појас.

Кретање у простору и времену Иван

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?